Lid worden + statuten ed


Hartelijk welkom bij PV de Kloosterruiters!

Natuurlijk begroeten we graag nieuwe leden bij onze vereniging! Zie onderstaande link voor het aanmeldformulier. De gevraagde gegevens zijn nodig voor onze ledenlijst en ook voor het aanmelden bij de KNHS.

Dit formulier dient tevens als automatische incasso. Indien u/je geen gebruik wenst te maken van de automatische incasso dan is het natuurlijk ook mogelijk de verschuldigde kosten in één keer over te maken in overleg met de penningmeester. Zie voor de kosten van lidmaatschap en instructie het kopje “Lidmaatschap en kosten”

Het aanmeldformulier kunt u hieronder downloaden en invullen.

Copyright 2014 Skytz.nl |