• Heembadweg 45
  • 9561 CS Ter Apel

Lidmaatschap en kosten

Hierbij een overzicht van de kosten van lidmaatschap & instructie per 1 januari 2020

Lidmaatschap (op jaarbasis):

Lidmaatschap en bakgebruik Senioren (18 jaar en ouder) op jaarbasis : € 160,00

Lidmaatschap en bakgebruik Junioren (tot 18 jaar) op jaarbasis : € 140,00

Indien er lessen via de vereniging gevolgd worden, bedragen de kosten van het lidmaatschap en bakgebruik:

Lidmaatschap en bakgebruik Senioren (18 jaar en ouder) op jaarbasis: € 120,00

Lidmaatschap en bakgebruik Junioren (tot 18 haar) op jaarbasis: € 100,00

Lidmaatschap (per kwartaal):

Lidmaatschap en bakgebruik Senioren (18 jaar en ouder) per kwartaal : € 60,00

Lidmaatschap en bakgebruik Junioren (tot 18 jaar) per kwartaal : € 40,00

Kosten KNHS/regio/kring

Kosten van de KNHS / Regio Drenthe en Kring Zuid Oost worden rechtstreeks doorbelast via de vereniging. Deze kosten worden aan het begin van het jaar in rekening gebracht bij de leden en zijn altijd verschuldigd ongeacht of leden deelnemen aan wedstrijden.

Lidmaatschap KNHS: € 25.75 op jaarbasis

Afdracht regio Drenthe: € 3,50 op jaarbasis

Afdracht kring Zuid Oost: € 5,00 op jaarbasis

Totaal € 34,25 op jaarbasis

Instructiekosten:

Bij de Instructiekosten wordt er vanuit gegaan dat er op jaarbasis bij de ponyclub en rijvereniging 40 weken les wordt gegeven worden en bij de men vereniging 36 weken op jaarbasis.

Ponyclub (pony’s)

De lessen van de ponyclub worden op dinsdagavond gegeven door Rachelle Buining de kosten van de lessen bedragen op jaarbasis €320,00

Dressuurles Nadine Buining (Paarden)

Op woensdagavond in de oneven weken worden er dressuurlessen gegeven door Nadine Buining De kosten van een 3/4 les bedragen €10,00 voor leden en €15,00 euro voor niet leden.

Springlessen Teus Breevaart (pony’s en paarden)

Op vrijdagavond in de oneven weken worden er springlessen gegeven door Teus Breevaart. De kosten voor een les bedragen € 8,50 voor leden en € 13.50 voor niet leden.

Menles Xander Tuitjer

Op maandagochtend en donderdagavond verzorgd Xander Tuitjer de lessen van de menvereniging. De kosten bedragen op jaarbasis €400,00.

De mogelijkheid bestaat om bij de dressuurlessen (ponyclub) en bij de menlessen om de week deel te nemen. Hierbij wordt 75% van het lesgeld in rekening gebracht.

Afmeldingen

Afmeldingen van het lidmaatschap dienen voor schriftelijk / per email doorgegeven te worden via het secretariaat.  Bij het opzeggen van het lidmaatschap wordt een opzegtermijn gehanteerd van 1 kalendermaand. Opzegging dient te geschieden voor de eerste dag van de kalendermaand.  Indien de afmelding na 1 november plaatst vind zullen de losten van de KNHS/regio/ kring voor het daaropvolgend jaar in rekening worden gebracht. 

Afmeldingen voor de lessen dienen schriftelijk/ per email doorgegeven te worden aan het secretariaat. Bij het opzeggen van de lessen wordt een opzegtermijn gehanteerd van 1 kalendermaand. Opzegging dient te geschieden voor de eerste dag van de kalendermaand.

Copyright 2020 pvdekloosterruiters.nl - Realisatie door OnlineBouwers